Bismillāhirrahmānirrahīm

Jika Nabi Ibrahim Al-Khalil AS memohon kepada Allah SWT : “Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” – QS Ibrahim : 35

Tetapi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebelum memohon kepada Allah SWT, Terlebih dahulu Allah SWT menganugerahkan kepada-nya : “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. – QS. Al-Ahzab : 33

Jika Nabi Musa AS memohon agar Allah SWT menganugerahkan kepadanya
kelapangan dada : “Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku – QS Thaha : 25-26

Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebelum memohon kepada Allah SWT, Terlebih dahulu Allah SWT telah menganugerahkan kepada-nya : Bukankah Kami telah melapangkan dadamu?, dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu – QS Alam Nasyrah : 1-4

INILAH SALAH SATU KEUTAMAAN NABI KITA NABI MUHAMMAD SAW, BERUNTUNG SEKALI KITA MENJADI UMMATNYA. OLEH KARENA ITU; SAMPAIKANLAH SHOLAWAT DAN SALAM PENGHORMATAN KEPADANYA YANG TAK TERHINGGA JUMLAHNYA. SEMOGA KITA MENDAPAT SYAFAATNYA.

ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA AALIHI WA SHOHBIHI WA SALLIM –