Bismillāhirrahmānirrahīm

TANDA KHATAMUN NUBUWAH / STEMPEL PENUTUP KENABIAN

Bagian Tengah : “Allah Wahdahu La Syaralikalah, Muhammad ‘Abduhu wa Rasuluh” – Allah SWT Yang Maha ESA Tiada sekutu bagi-Nya, Nabi Muhammad SAW Hamba dan Utusan-Nya.

Baris Kanan : ”Tawajjahu Khaitsu Syi’ta” – Kamu Hadap Kearah Manapun

Baris Kiri : ”Fainnaka Manshurun” – Maka Sesusungguhnya Kamu Akan Dibantu

Apabila Sayyidina Ali bin Abi Thalib K.W. menceritakan sifat Rasulullah SAW, maka ia akan bercerita panjang lebar. Dan ia akan berkata : ”Di antara kedua bahu Rasulullah SAW terdapat Khatam Kenabian, yaitu Khatam para Nabi” (Riwayat Ahmad ‘Ubadah ad-Dlabi ‘Ali bin Hujr dan lainnya, yang mereka terima dari Isa bin Yunus dari ‘Umar bin ‘Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari salah seorang putera Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib K.W.

Dari Jabir bin Samurah r.a. mengemukakan perihal Khatamun-Nabi sebagai berikut:

“Aku pernah melihat khatam (kenabian)… Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah s.a.w. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara.”

(Riwayat Sa’id bin Ya’qub at-Thalaqani dari Ayub bin Jabir, dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah r.a.)

Gambar yang Anda saksikan ini adalah contoh gambar- Khatam Nubuwwah – seperti yang terdapat pada belikat (diantara kedua bahu) Rasulullah SAW.

Hadits dari riwayat At-Tirmidzhi : “Barang siapa yang berwudhuk dan melihat kepadanya akan mendapat keberkatan seperti berikut:

1. Pada waktu Subuh, Allah s.w.t. memeliharanya sehingga waktu Maghrib.

2. Pada waktu Maghrib, Allah s.w.t. memeliharanya sehingga waktu Subuh.

3. Pada awal bulan, Allah s.w.t. memeliharanya sehingga akhir bulan.

4. Pada awal tahun, Allah s.w.t. memeliharanya sehingga akhir tahun.

5. Pada awal perjalanan, Allah s.w.t. memeliharanya sehingga akhir perjalanan.

6. Jika ia meninggal dunia pada tahun itu, ia akan disuratkan – Mati dalam iman,

7. Siapa yang melihat kepadanya dengan penuh rasa kasih dan Iman, dalam usianya sekali sahaja, Allah s.w.t. akan memelihara ia dari semua perkara yang ia benci (mungkar) sehingga ia meninggal dunia.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya.

GAMBAR INI DAPAT DI-DOWNLOAD KEMUDIAN DICETAK DAN DI TEMPEL DI RUMAH, KANTOR, KENDARAAN, DLL.

Wallahu A’lam
Ahmad Irfan AW