Bismillāhirrahmānirrahīm

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. — QS. At-Taubah : 128

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. — Al-Ahzab : 21

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya — Al-Ahzab : 56

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, Nabi yang ummi; juga kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah apa Yang Engkau ketahui, seindah apa Yang Engkau ketahui, dan sepenuh apa Yang Engkau ketahui.”

1433 Tahun Hijrah Nabi Muhammad SAW

Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammadin wa ‘Ala Aalihi wa Shahbihi Ajma’in