Alhamdulillaah telah terbit buku silsilah keturunan Kiai Abd. Akhir Arongan.

Ukuran kertas A4. Jumlah halaman: ~307 halaman (terus bertambah). Jumlah nama yang terdata ~17.251 nama (terus bertambah). Diedarkan khusus untuk Keluarga dan Kerabat Kiai Abd. Akhir Arongan.

Pemesanan menghubungi: Ahmad Irfan AW