Bismillāhirrahmānirrahīm

Mir Sayyid Ali bin Shahab-ud-Din Hamadani (میر سید علی شهاب‌الدین همدانی‎) (1384-1314) adalah seorang Sufi dari Persia pengikut tarekat Kubrawiyya, seorang penyair dan ulama terkemuka. Beliau dilahirkan pada hari Ahad 12 Rajab tahun 714 H. di Hamadani, sebuah di daerah pegunungan sekitar 360 km arah barat dayaMirSyedAliHamdani dari kota Tehran, ibukota Iran dan wafat pada tahun 786 H. pada usia 63 tahun dan dikebumikan di Khalatan (salah satu Provinsi di Tajikistan, semoga saya dirizkikan berziarah ke sini)

Ia seorang penyebar Islam di Kashmir yang sangat terkenal. Latar belakang keluarganya dari kalangan orang yang berpendidikan. Ia cerdas dan cekatan. Belajar Al-Qur’an kepada pamannya dari pihak ibu, Hazrat Ala Uddin dan dari beliau juga, ia belajar banyak pelajaran yang lain. Dari segi silsilah, nasabnya bersambung kepada Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain As-Sibti.

Ia memiliki banyak karangan, diantara karangan yang saya punya adalah Al-Awrad Al-Fathiah, sebuah kitab kecil berisi do’a “Pembuka” yang didalamnya terdapat do’a Riqob (doa hamba sahaya yang hendak menebus kemerdekaannya). Saya memperoleh ijazah berikut salinan kitab ini dari Guru Mulia As-Syaikh KH DR. M. Dhiyauddin Quswandhi Hfz.

Adapun karya-karya beliau keseluruhan adalah sbb:

Risalah Nooriyah
Risalah Maktubaat
Dur Mu’rifati Surat wa Sirat-i-Insaan
Dur Haqaa’iki Tawbah
Hallil Nususi allal Fusus
Sharhi Qasidah Khamriyah Faridhiyah (sayarah dari kitab qasidah ‘Umar ibn ul-Fariz w. 786 H.)
Risalatul Istalahaat
‘ilmul Qiyafah atau Risalah-i qiyafah (salinan kitabnya saat ini berada di United States National Library of Medicine)
Dah Qa’idah
Kitabul Mawdah Fil Qurba (kitab tentang silaturrahim)
Kitabus Sab’ina Fi Fadha’il Amiril Mu’minin
Rawdhtul Firdaws
Firdawsul Akhyaar
Manazilu Insaaliqin
Awraad-ul-Fatehah
Chehl Asraar (Benteng Rahasia)
Zakhirat-ul-Muluk

Barangkali ada yang memiliki informasi yang lebih banyak seputar karangan beliau kiranya dapat berbagi dengan saya.

Semoga dengan menulis dan membaca manaqib beliau akan mendatangkan manfaat kepada kita.

Al-Faatihah ila Arwahi Jami’i Sadatina As-Shoufiyyah An-Llaaha Yuqoddisu Arwahahum fi-l Jannah wa Yu’li Darajaatihim fii ha wa Yu’iedu ‘Alayna min Barakaatihim wa Asraarihim wa Anwaarihim wa’ Uluumihim fi-d Dini wa-d Dunya wa-l Aakhirah. Al-Faatihah

Disarikan oleh Al-Faqir Al-Haqir Al-Mudznib Ahmad Irfan ibn Abdul Adzim Khalid Al-Adami At-Thurabi dari Wikipedia.org.

Nderesmo Ndalem, Wonocolo, Surabaya.
12 Dzulhijjah 1434 (17.10.2013)